Zakup żywca

Teresa Jachymczak – Specjalista ds. kontraktacji żywca

Paulina Koncka – Specjalista ds. kontraktacji żywca

Magdalena Miler – Specjalista ds. rozliczeń w dziale kontraktacji

Sergiusz Piórkowski – Dyrektor zarządzający działem żywca

    ...